Voor een aangenaam evenwicht tussen mens, milieu en maatschappij, beginnen we graag bij onszelf. We streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten en leveranciers, naar zorg voor natuur en milieu in onze processen en naar een duurzame kwaliteit van onze producten. Een gezonde bedrijfsvoering staat tot slot garant voor een economisch duurzaam beleid.

Ecologische duurzaamheid

  • Profel heeft sowieso een lage ecologische voetafdruk door de manier van produceren. Alles gebeurt op één productieplaats: van pvc-poeder of aluminium billet tot een volledig afgewerkt raam inclusief beglazing een kilometer verderop. Zo is de logistieke footprint heel wat kilometers minder en dat scheelt in CO2-uitstoot.
  • We gebruiken zoveel mogelijk FSC® C041177-hout. Ook thermisch gemodificeerd hout uit West-Europa. Alle houten ramen worden gelakt op waterbasis.
  • Onze terreinen bevatten nog heel wat groen en bepalen voor een groot deel mee het uitzicht als je het industriepark binnenkomt. Door bovendien mee te stappen in het project 2B Connect helpen we aan het natuurvriendelijk maken van het terrein, en creëren we ook een rust- en leefplek voor diersoorten die belangrijk zijn op Vlaams en Europees niveau.

    Op 4 januari 2016 startte het Europese project 2B Connect. 2B Connect zet zich drie jaar lang in voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding voor planten en dieren. Ook reikt dit project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit.

    2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.
  • Profel is deel van de Vlaamse Energie-efficiënte netwerken (VLEEN). Een initiatief van i-Cleantech Vlaanderen om efficiënt om te gaan met energie en energiebesparende maatregelen toe te passen. Binnen dit netwerk wisselen we technieken en ervaringen uit om aan energiereductie te doen.
Photo displaying atmospheric image related to block content

Sociale duurzaamheid

Met meer dan 1000 medewerkers dragen we een grote sociale verantwoordelijkheid. Met aandacht voor zowel mens als milieu creëren we zo een prettige en veilige werkomgeving. Binnen de Profel Group hebben we oog voor talent en bieden we mensen graag kansen.
Naast onze gemeenschappelijke economische doelstelling als bedrijf, engageren we ons ook op maatschappelijk vlak. Als hoofdsponsor van Make-A-Wish® willen we op die manier iets teruggeven aan de samenleving. En hopen we dit positieve signaal ook naar onze klanten en medewerkers over te brengen.
Photo displaying atmospheric image related to block content