Voor een aangenaam evenwicht tussen mens, milieu en maatschappij, beginnen we graag bij onszelf. We streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten en leveranciers. Naar zorg voor natuur en milieu in onze processen. Naar een duurzame kwaliteit van onze producten. Een gezonde bedrijfsvoering staat tot slot garant voor een economisch duurzaam beleid.

Ecologische duurzaamheid

  • Profel heeft sowieso een lage ecologische voetafdruk door de manier van produceren. Alles gebeurt op één productieplaats: van pvc-poeder of aluminium billet tot een volledig afgewerkt raam inclusief beglazing 1 kilometer verderop. Zo is de logistieke voetafdruk heel wat kilometers kleiner. Dat scheelt in de CO2-uitstoot.
  • We gebruiken zoveel mogelijk FSC® C041177-hout en thermisch gemodificeerd hout uit West-Europa. Alle houten ramen worden gelakt op waterbasis.
  • Op onze terreinen vind je nog heel wat groen terug. Een verademing als je het industriepark binnenkomt. Als projectpartner van Interregproject 2B Connect richten we onze terreinen natuurlijk in. De beplanting van onder meer bomen en struiken zorgt voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

    2B Connect geeft zo een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te behouden. En te verbeteren.

    Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor de regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.
  • Profel is deel van de Vlaams Lerend Energie-efficiëntie Netwerk (VLEEN). Een initiatief van i-Cleantech Vlaanderen om efficiënt om te gaan met energie en energiebesparende maatregelen toe te passen. Binnen dit netwerk wisselen we technieken en ervaringen uit om aan energiereductie te doen.
Photo displaying atmospheric image related to block content

Sociale duurzaamheid

Met meer dan 1000 medewerkers dragen we een grote sociale verantwoordelijkheid. Met aandacht voor mens en milieu creëren we zo een prettige en veilige werkomgeving. Binnen de Profel Group hebben we oog voor talent en bieden we mensen graag kansen.

Naast onze economische doelstelling als bedrijf, engageren we ons ook op maatschappelijk vlak. Als partner van De Genereuzen streven we mee naar een wereld waar iedereen erbij hoort. Zodat samenleven, wonen en werken van mensen met én zonder beperking helemaal normaal wordt.
Photo displaying atmospheric image related to block content